MOUNTAIN ARTWORK

MOUNTAIN

90cm x 60cm

Price: £70 (ex VAT)

PALETTE KNIFE ARTWORK

PALETTE KNIFE

90cm x 60cm

Price: £70 (ex VAT)

ELEVATION ARTWORK

ELEVATION

90cm x 60cm

Price: £70 (ex VAT)

MARBLE ARTWORK

MARBLE

90cm x 60cm

Price: £70 (ex VAT)

RAINDROPS ARTWORK

RAINDROPS

90cm x 60cm

Price: £70 (ex VAT)

PIXELATION ARTWORK

PIXELATION

90cm x 60cm

Price: £70 (ex VAT)

RAPIDS ARTWORK

RAPIDS

120cm x 80cm

Price: £88 (ex VAT)

MARBLE SWIRLS ARTWORK

MARBLE SWIRLS

120cm x 80cm

Price: £88 (ex VAT)

CHAMELEON ARTWORK

CHAMELEON

120cm x 80cm

Price: £88 (ex VAT)

Sales:

sales@fusionfurniture.co.uk

Enquiries:

info@fusionfurniture.co.uk

Tel:

01565 723156
01565 723727

 

Address

Whitehouse Farm
Whitehouse Lane, Plumley
Knutsford
Cheshire
WA16 0UF